Kategorie wiekowe

Rozgrywki toczyć się będą w siedmiu kategoriach wiekowych (nie dotyczy Mini Bitwy Bramkarskiej – 5 kategorii):

  • żak – 2008 – 2009
  • orlik – 2006 – 2007
  • młodzik – 2004 – 2005
  • trampkarz – 2002 – 2003
  • junior młodszy – 2000 – 2001
  • junior starszy – 1998 – 1999
  • open – 1997 i starsi

Dziewczęta chcące wziąć udział w Bitwie zostaną przydzielone do kategorii niższej (dotyczy kategorii junior młodszy, junior starszy, senior) – np. dziewczynka w wieku juniora młodszego będzie grać w grupie trampkarza itd. W przypadku kategorii żak, orlik, młodzik i trampkarz dziewczęta będą grać w grupach rówieśniczych.