Rejestracja_Siechnice

W celu rezerwacji miejsca należy wypełnić formularz znajdujący się poniżej. Przed jego wypełnieniem należy zapoznać się z Regulaminem oraz Warunkami Uczestnictwa.

Po wciśnięciu przycisku ZGŁOŚ SIĘ strona się odświeży. Po zjechaniu suwakiem na sam dół strony powinna znajdować się tam informacja o przesłaniu zgłoszenia oraz przydzielonej kategorii wiekowej.

Imię:
Nazwisko:
Rok urodzenia (rrrr):
PESEL:
Adres email:
Telefon kontaktowy:
Nazwa klubu:
Potwierdzam, że zapoznałem/-am się z Regulaminem oraz Warunkami Uczestnictwa w turnieju oraz akceptuję ich postanowienia
Zgodnie z art. 7 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. tzw. RODO* wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym oraz wizerunku przez Administratora, którym jest Akademia Bramkarska Total Goalkeeping z siedzibą we Wrocławiu, 54-206 Wrocław, ul. Legnicka 65 dla celów organizacji i promocji Bitwy Bramkarskiej. Jednocześnie oświadczam, że moja zgoda spełnia wszystkie warunki o których mowa w art. 7 RODO, tj. przysługuje mi możliwość jej wycofania w każdym czasie, zapytanie o zgodę zostało mi przedstawione w wyraźnej i zrozumiałej formie oraz poinformowano mnie o warunku możliwości jej rozliczalności. Zostałem/-am poinformowany/-a o celu ich zbierania, dobrowolności podania, prawie wglądu i możliwości ich poprawiania oraz że dane te nie będą udostępniane innym podmiotom.
Wyrażam zgodę na przesyłanie na podany adres mailowy materiałów informacyjnych związanych z projektami realizowanymi przez Akademię Bramkarską Total Goalkeeping
TAK NIE