Warunki uczestnictwa_Kobierzyce

 1. Uczestnictwo w turnieju jest BEZPŁATNE!
 2. Rozgrywki sportowe przeznaczone są w szczególności dla bramkarzy i bramkarek z Powiatu Wrocławskiego. Jednak udział w zawodach może wziąć każdy chętny, kto posiada jakiekolwiek umiejętności bramkarskie.
 3. W przypadku osób poniżej 18 roku życia wymagana jest zgoda rodziców lub opiekunów prawnych (okazana w Biurze Zawodów podczas potwierdzenia udziału).
 4. Każdy potencjalny zawodnik musi zgłosić chęć uczestnictwa w dedykowanej zakładce ‘Rejestracja Kobierzyce’ na stronie bitwabramkarska.pl, podając imię i nazwisko, rok urodzenia, aktualny klub, adres mailowy oraz numer telefonu kontaktowego. Udział w rozgrywkach należy potwierdzić w Biurze Zawodów w dniu imprezy.
 5. ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA! Decyduje kolejność zgłoszeń!
 6. W ciągu dwóch dni roboczych od zgłoszenia zawodnik otrzyma na podany adres mailowy zwrotną informację z potwierdzeniem rezerwacji, jeśli w danej kategorii wiekowej są wolne miejsca.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki w trakcie trwania zawodów. Udział w rozgrywkach jest dobrowolny i podejmowany na własne ryzyko.
 8. Rejestracja w Biurze Zawodów możliwa będzie od godz. 13:00 – 13:50 w dniu imprezy (należy przedstawić: zgodę od rodziców w przypadku osób niepełnoletnich, okazać dokument tożsamości). Osoby, które nie zgłoszą się w tym czasie do Biura Zawodów nie będą mogły wziąć udziału w rozgrywkach!
 9. Rozgrywki toczyć się będą w pięciu kategoriach wiekowych:
  – żak – 2012-2013
  – orlik – 2010-2011
  – młodzik – 2008-2009
  – trampkarz – 2006-2007
  – junior – 2002-2005