PRAKTYKI

Dzięki współpracy z Akademią Wychowania Fizycznego we Wrocławiu podczas Bitwy Bramkarskiej istnieje możliwość odbycia praktyk związanych z organizacją imprezy sportowej. Od zainteresowanych osób oczekujemy zaangażowania w obydwa turniejowe dni. Fakt należy zgłosić Koordynatorowi Wolontariatu. Po wypełnieniu dziennika praktyk zapraszamy do kontaktu w celu dokonania formalności: Artur Woźniak / Akademia Bramkarska Total Goalkeeping +48 793140405 akademia@totalgoalkeeping.pl