Funkcjonalność strony wróciła

Przez ostatnie dwa dni pojawiały się problemy techniczne na stronie. Zdaje się, że już wróciło jej poprawne funkcjonowanie. Osoby, które do tej pory wysłały zgłoszenia do Bitwy Bramkarskiej Pomorze i nie otrzymały potwierdzenia proszone są o ponowną rejestrację.

Jednocześnie przypominamy, że rejestracja do IV Bitwy Bramkarskiej we Wrocławiu rozpoczyna się 1 maja. Zgłoszenia wysłane do tej pory są nieważne!

Przed rejestracją należy zapoznać się ze szczegółowymi Warunkami Uczestnictwa oraz Regulaminem dostępnym w dedykowanej każdemu miastu zakładce.