PRAKTYKI

Dzięki współpracy z Akademią Wychowania Fizycznego we Wrocławiu podczas Bitwy Bramkarskiej istnieje możliwość odbycia praktyk związanych z organizacją imprezy sportowej. Od zainteresowanych osób oczekujemy zaangażowania w obydwa turniejowe dni.

Fakt należy zgłosić Koordynatorowi Wolontariatu.

Po wypełnieniu dziennika praktyk zapraszamy do kontaktu w celu dokonania formalności:
Artur Woźniak / Akademia Bramkarska Total Goalkeeping
+48 793140405
akademia@totalgoalkeeping.pl

awf