Warunki uczestnictwa_Karłowice

 1. Uczestnictwo w turnieju jest BEZPŁATNE!
 2. Rozgrywki sportowe przeznaczone są w szczególności dla bramkarzy i bramkarek. Jednak udział w zawodach może wziąć każdy chętny.
 3. W przypadku uczestników wymagana jest zgoda na udział w turnieju od rodziców lub opiekunów prawnych (okazana w Biurze Zawodów podczas potwierdzenia udziału).
 4. Każdy potencjalny zawodnik musi zgłosić chęć uczestnictwa w dedykowanej zakładce ‘Rejestracja Karłowice’ na stronie bitwabramkarska.pl, podając imię i nazwisko, rok urodzenia, aktualny klub, rozmiar koszulki, adres mailowy oraz numer telefonu kontaktowego. Udział w rozgrywkach należy potwierdzić w Biurze Zawodów w dniu imprezy.
 5. W uzasadnionych przypadkach będzie możliwość zgłoszenia się do udziału w turnieju także w dniu imprezy w Biurze Zawodów (pod warunkiem wolnych miejsc w danej kategorii wiekowej).
 6. Kategoria RODZICE zostanie skompletowana w dniu zawodów.
 7. ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA! Decyduje kolejność zgłoszeń!
 8. W ciągu dwóch dni roboczych od zgłoszenia zawodnik otrzyma na podany adres mailowy zwrotną informację z potwierdzeniem rezerwacji, jeśli w danej kategorii wiekowej są wolne miejsca.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki w trakcie trwania zawodów. Udział w rozgrywkach jest dobrowolny i podejmowany na własne ryzyko.
 10. Rejestracja w Biurze Zawodów możliwa będzie od godz. 13:00 – 13:50 w dniu imprezy (należy przedstawić: zgodę od rodziców, okazać dokument tożsamości). Osoby, które nie zgłoszą się w tym czasie do Biura Zawodów nie będą mogły wziąć udziału w rozgrywkach!
 11. Rozgrywki toczyć się będą w pięciu kategoriach wiekowych:
  – skrzat – 2010-2011
  – żak – 2008-2009
  – orlik – 2006-2007
  – młodzik – 2004-2005
  – rodzice – open