Warunki uczestnictwa_Mini Bitwa Wrocław

  1. Uczestnictwo w turnieju jest BEZPŁATNE. 
  2. Rozgrywki sportowe przeznaczone są w szczególności dla bramkarzy i bramkarek. Jednak udział w zawodach może wziąć każdy chętny, kto posiada jakiekolwiek umiejętności bramkarskie.
  3. Do wzięcia udziału w turnieju wymagana jest zgoda rodziców lub opiekunów prawnych.
  4. Każdy potencjalny zawodnik musi zgłosić chęć uczestnictwa za pomocą formularza dostępnego w zakładce „ZAPISY”. Listy startowe zamykane są o godz. 20 dnia poprzedzającego turniej. Po tym czasie obowiązuje możliwość zgłoszenia tylko drogą telefoniczną (w przypadku dostępnych miejsc). Udział w rozgrywkach należy potwierdzić w Biurze Zawodów w dniu imprezy.
  5. ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA! Decyduje kolejność zgłoszeń!
  6. W ciągu dwóch dni roboczych od zgłoszenia zawodnik otrzyma na podany adres mailowy zwrotną informację z potwierdzeniem rezerwacji, jeśli w danej kategorii wiekowej są wolne miejsca.
  7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki w trakcie trwania zawodów. Udział w rozgrywkach jest dobrowolny i podejmowany na własne ryzyko.
  8. Rejestracja w Biurze Zawodów możliwa będzie od godz. 16:30 – 17:00 w dniu turnieju (należy przedstawić: zgodę od rodziców w przypadku osób niepełnoletnich, okazać dokument tożsamości). Osoby, które nie zgłoszą się w tym czasie do Biura Zawodów nie będą mogły wziąć udziału w rozgrywkach!