Warunki uczestnictwa_Wrocław

1) Koszt uczestnictwa w imprezie wynosi 99zł (50zł dla dziewczyn) (pakiet podstawowy; z możliwością rozszerzenia o rękawice bramkarskie). W pakiecie startowym znajdzie się: worek na sprzęt, koszulka, woda, obiad, dyplom, gadżety, ubezpieczenie NW, bon o wartości 50zł na zakup rękawic.

2) Rozgrywki sportowe przeznaczone są w szczególności dla amatorsko, bądź profesjonalnie grających bramkarzy. Jednak udział w zawodach może wziąć każdy chętny, kto posiada jakiekolwiek umiejętności bramkarskie.

3) W przypadku osób poniżej 18 roku życia wymagana jest zgoda rodziców lub opiekunów prawnych (okazana w Biurze Zawodów podczas potwierdzenia udziału).

4) Każdy potencjalny zawodnik musi zgłosić chęć uczestnictwa w dedykowanej danemu miastu zakładce ‘Rejestracja’ na stronie bitwabramkarska.pl, podając imię i nazwisko, rok urodzenia, aktualny klub, rozmiar koszulki, adres mailowy oraz numer telefonu kontaktowego. Udział w rozgrywkach należy potwierdzić w Biurze Zawodów w dniu imprezy.
ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA! Decyduje kolejność zgłoszeń!

5) W ciągu dwóch dni roboczych od zgłoszenia zawodnik otrzyma na podany adres mailowy zwrotną informację, czy w danej kategorii wiekowej są wolne miejsca oraz z danymi do dokonania przelewu środków za pakiet startowy. Jeśli kwota nie zostanie zaksięgowana na koncie w terminie 5 dni od otrzymania e-maila od Organizatora, zawodnik zostanie usunięty z listy startowej!!!

6) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki w trakcie trwania zawodów. Udział w rozgrywkach jest dobrowolny i podejmowany na własne ryzyko (ubezpieczenie NW w pakiecie).

7) Nie ma możliwości przeniesienia opłaty startowej na innego uczestnika. W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w turnieju należy o tym powiadomić Organizatora drogą elektroniczną. Opłata za pakiet startowy zostanie wówczas zwrócona z potrąceniem opłaty manipulacyjnej w wysokości 5 zł. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w imprezie na 14 dni przed jej rozpoczęciem opłata startowa nie podlega zwrotowi.

8) Opłata dokonywana jest przelewem na rachunek bankowy Akademii Bramkarskiej Total Goalkeeping (RAIFFEISEN POLBANK 96 1750 0012 0000 0000 3317 0726) z dopiskiem: Bitwa Bramkarska – imię i nazwisko uczestnika, kategoria wiekowa

9) Rejestracja w Biurze Zawodów możliwa będzie od godz. 9:00 – 10:50 w dniu imprezy (należy przedstawić: zgodę od rodziców w przypadku osób niepełnoletnich, okazać dokument tożsamości, okazać dowód wpłaty za pakiet startowy). Osoby, które nie zgłoszą się w tym czasie do Biura Zawodów nie będą mogły wziąć udziału w rozgrywkach!

10) Wszyscy zawodnicy zobowiązani są do występowania w rozgrywkach w koszulkach dostarczonych przez Organizatora. Niedostosowanie się wiąże się z przegraniem danego pojedynku walkowerem.