Zwrot gotówki przy rezygnacji z udziału

W związku z pojawiającymi się rezygnacjami z udziału w imprezie mimo zgłoszenia i opłacenia pakietu startowego na skutek nieprzewidzianych okoliczności istnieje możliwość zwrotu gotówki za potrąceniem opłaty manipulacyjnej w wysokości 3 zł. Zwrot będzie możliwy w przypadku przesłania wiadomości do 14 czerwca włącznie.

Ze względu na bardzo dużą ilość chętnych i zapełnione listy startowe prosimy o informowanie drogą elektroniczną w przypadku niemożności wzięcia udziału w imprezie. Zwrócimy wówczas gotówkę, a zarazem damy szansę gry osobom znajdującym się na liście rezerwowej.

W przypadku braku poinformowania Organizatora o planowanej nieobecności na turnieju mimo zgłoszenia i opłacenia pakietu startowego określone osoby nie będą brane pod uwagę w przyszłorocznych edycjach Bitwy Bramkarskiej!