Czas oraz pole gry

Czas gry jednego meczu wynosi 1-2 minuty.

Wielkość bramek oraz odległość między nimi:
– 5 x 2 m – odległość 16 metrów (żak, orlik, młodzik); linia strzału w odległości 8 metrów od każdej z bramek (skrzat), 5 metrów (żak, orlik, młodzik, trampkarz, open)

boiska

– 7,32 – 2,44 m – odległość 22 metry (trampkarz, junior, open) – linia strzału w odległości 6 metrów od każdej z bramek

Boisko_7x2