Niedozwolona gra

Niedozwolone formy uderzeń (rzutów):

  • Uderzenie (rzut) z poza wyznaczonego pola (z wyjątkiem akcji 1v1)
  • Uderzenie (rzut) piłką dorzuconą przez kibiców do rąk bramkarza
  • Uderzenie (rzut) w nieodpowiedniej kolejności
  • Uderzenie po uprzednim ustawieniu nieruchomej piłki w wybranym miejscu (nie dotyczy plażowej odmiany turnieju).

Gol zdobyty w wyniku gry niedozwolonej nie zostaje uznany. Możliwość grania otrzymuje przeciwnik.